o našej práci

Výskumy zamerané nielen na biofilické princípy v zdravotníctve ukázali, že prirodzené denné svetlo, kontakt s prírodou alebo jej stvárnením a príjemné prostredie obsahujúce umenie podporujú pocit pokoja a bezpečia, ktorý prispieva k zotaveniu pacienta. Naším cieľom je využiť terapeutický dopad umenia a jeho estetického pôsobenia na ľudí, zveľadiť priestory, ktoré častokrát vyvolávajú stres a podporiť psychickú pohodu pacientov v zraniteľných situáciách.

Chceme preto urobiť chladné a zanedbané zdravotnícke zariadenia na Slovensku ľudskejšími. Chceme ukázať, že aj malými intervenciami dokážeme mať veľký vplyv a cielene pomôcť pacientom. Okrem redizajnu priestorov tak robíme aj umiestňovaním umeleckých diel v priestoroch čakární, či vstupných vestibuloch zariadení. Malými, no kvalitnými zmenami tak motivujeme zriaďovateľov k väčším zmenám, na ktoré majú dopad.

Redizajn interiéru

Meníme dizajn interiéru malými zásahmi - funkčným a príjemným vybavením prevažne z dreva, teplým osvetlením a prírodnými prvkami.

Umenie

Prinášame umelecké intervencie do čakární či vestibulov v podobe rôznorodého, aj
participatívneho umenia.

Redizajn exteriéru

Aj exteriér je súčasťou
zdravotníckeho zariadenia. Chceme ho spríjemniť vybavením aj umeleckými prvkami.

architektka

Veronika Grand Bruncková

Je občianska aktivistka a architektka. Zaujíma ju udržateľná architektúra pre sociálne či zdravotne znevýhodnených. Verí, že tak ako krásne prostredie tvoria kvalitné materiály, tak krásnu spoločnosť vytvára denne každý z nás.

kurátorka umenia

Majka Tkáčiková

Je nezávislá kurátorka a umelecká riaditeľka pôsobiaca v Barcelone. Zaujíma sa o súčasné vizuálne umenie a umelecké inštalácie a ich schopnosť budovať kultúrnu, spoločenskú a medzigeneračnú výmenu.